MAT AUERA

ÜRE AMONYUM SÜLFAT (ÜREAZ İNHİBİTÖRLÜ)                                        [N-(n-butyl)tiyofosforiktriamide) (NBPT)]

 Garanti Edilen İçerik   % w/w  
 Toplam Azot(N)     34
 Amonyak Azotu(N-NH4)     11
 Üre Azotu (N-NH2)     23
 Suda Çözünür Kükürt Trioksit(SO3)          33
 [N-(n-butyl)tiyofosforiktriamide) (NBPT)]         0.034

 

Kullanılan inhibitör sayesinde azot kayıpları minimum seviyededir. Mat Auera ile daha uzun süreli ve etkin azotlu gübreleme yapabilirsiniz. Tarla ve bahçe tarımında tüm bitki desenlerinde azotlu üst gübreleme yapabilirsiniz.

Özellikle çok yağış alan fındık ve çay bölgelerinde aynı zamanda çeltik (pirinç) tarımında kullanabilirsiniz.

Uygulama Dozları ve Kullanımı:

 Tabandan Uygulama:

 

Kullanılacak Bitki

 

Uygulama şekli ve Zamanı

Topraktan (kg/da)

Patates

Dikim zamanında 1.uygulama 18-36 kg; sıralar kapanmadan önce ikinci uygulama 12-18 kg dozunda uygulama tavsiye edilir.

Mısır

Ekim zamanında ilk uygulamada 30-54 kg; ikinci uygulamada 9-18 kg dozunda uygulama tavsiye edilir.

Şeker Pancarı

Ekim zamanında ilk uygulamada 18-36 kg; 20 Mayıs’tan sonra 9-12 kg dozunda uygulama tavsiye edilir.

Açık Tarla Sebzeleri

Ekim, dikim zamanında ilk uygulama 36-60 kg;

üst gübreleme de ikinci uygulama 11 kg dozunda uygulama tavsiye edilir.

Meyve Ağaçları ve Bağ

Bağlar uyandıktan sonra 30-60 gün içinde  uygulama 10 kg dozunda uygulama tavsiye edilir.

Tahıllar

Vejatatif gelişim başlangıcında aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

1. uygulama: 18-30 kg

2.uygulama: 11 kg

3.uygulama: 6-18 kg

4.uygulama: 15 kg

 

Damla Sulamadan Uygulama: Sera ve bahçe bitkilerinde 1.5-2 kg/da  kullanım dozu önerilir. %100 suda çözünür bir üründür ve damla sulama sisteminde uygulanabilir.